Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden


Magical spots vår hemsida om magiska platser

Vi ser spår genom årtusenden av heliga platser, kultplatser, resta stenar, energi-, healing- och  kraft platser, crop circles, ufo sightings och ufo landningsplatser.

Vi lägger upp dessa platser på www.magicalspots.se med GPS koordinater och på google earth, så du själv kan besöka dem.


Sådana platser, som vi anar är sex-punkts-system -Stargates portaler, öppnas ibland upp mot en större verklighet.


De som sett in i den större verkligheten berättar om  osynliga väsen och intelligenser, om naturväsen, uppenbarelser, andeväsen, änglar, om möten med UFOs och utomjordingar. Personer berättar om platser där de har upplevt tidsförflyttningar eller tyckts hamna i en annan dimension.


Inom UFO-litteraturen är det allmänt känt att det finns vissa platser här på Jorden, Stargates, "fönster-områden", där UFOs setts upprepade gånger och där människor blir extra mottagliga för paranormala ”övernaturliga” fenomen.


I gångna tider och än idag, berättas om platser med  älvdans, vitterföljen, vättar, devor, alver, alfer, huldror, skogsrå, jolbyggare, de små underjordi, tomtar, oknytt och småfolk.


Är då allt detta bara inre upplevelser, som man raskt kan avfärda som overkligt, vidskepelse och / eller tillhörande den religiösa sfären? Är det hjärnspöken eller fantasier?


Nej. Sådana platser och fenomen finns och de utmanar hela den materiella världsbildens föreställning om vad som är verkligt!


Enligt vår teori finns sex-punkts-system -Stargates portaler över hela världen.


De har ibland tunnel förbindelse ut mot kosmos, andra planeter och dimensioner och har då samtidigt öppningar till andra dimensioner  här på Jorden, platser som tycks befolkas av naturväsen, faeries mm. Vi har tagit med frågor också om detta här i web undersökningen, som förhoppningsvis ska ge mer kunskap.


Syftet med Magicalspots är att spåra, samla och kartlägga magiska platser -Stargatesportaler över hela världen, liksom människors upplevelser och iakttagelser på platserna. Detta med hjälp av ett beskrivande web protokoll här på  hemsidan med kännetecken för Stargatesportaler, som vi lärt och erfarit genom åren.


Vi vill med den här web undersökningen skaffa oss större kunskap och en tydligare bild av planeten Jordens magiska platser -Stargates portaler och om verklighetens natur. Vår teori är att vi lever i en multidimensionell verklighet, i ett multidimensionellt landskap här på Jorden.


(Vill ni veta så tjänar vi inga pengar på det här. Det är helt ideellt arbete i forskningssyfte enligt ovan).


Videodokumentär om andekontakt, utvecklats till kommunikation över radio, TV och dator.  

Och TV och scannerbilder från andra sidan mottas vid experimentstationer i Tyskland och Luxemburg. Unikt autentiskt material. Se videodokumentären och du börjar ana att vi kanske inte dör? Vi förflyttas bara till en annan dimension?

Del-1 Inledning, Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson, Claude och Ellen Thorlin


Hela serien finns på  URL: https://www.youtube.com/channel/UCz30_rv8AAjGvdT1D20QCjw/videos


Videodokumentär om UFO, kontaktpersoner,  icketidstunnlar och sexpunktssystem och - öppningar till andra världar och dimensioner

Del 1 av 14

- Inledning från gamla videon 1992

- Kommentarer och nya inslag 2014

- UFO hänger över flygbas och Perus

huvudstad Lima

-Utomjordingarna har besvarat NASAs

anrop via cropcircles


Hela serien finns på  URL: https://www.youtube.com/channel/UCz30_rv8AAjGvdT1D20QCjw/videos   

Exopolitik


Exopolitics är studiet av , politiska processer i samband med utomjordiskt liv som besöker oss och att utomjordisk teknik hålls hemligt för allmänheten.


Länk till exopolitik

En intervju med Carl Sagan som uttryckte stor oro över att "om allmänheten inte förstår vetenskap och teknik.


Vetenskap och teknik kommer att avgöra vilken typ av framtid våra barn lever i. Det finns bara en fåtal personer som har någon bakgrund inom vetenskapen överhuvudtaget och de skall fatta besluten.


Läs mer

                        

UFO kidnappning i Granby i Vallentuna 1974


En person tas ombord på ett UFO och alldeles intill platsen för kidnappningen ligger ett av de märkligaste sex-punkts-systemen vi varit på.


Bakgrund till händelserna i Granby och Vallentuna

”Text av Håkan Blomkvist AFU”

”Våren 1974 inträffar en våg av ufoobservationer i det lilla samhället Vallentuna, strax norr om Stockholm. Det rapporteras om stora lysande föremål på låg höjd, störningar på teve och telefon, strålningsskador på vittnen med mera. Den stora mängden rapporter resulterar i att det lokala hemvärnet genomför Operation S, där 50 hemvärnsmän och 15 ufologer deltar. Händelserna kulminerar den 23-24 mars 1974 med en mängd närobservationer samt ett av de märkligaste ombordtagningfallen i svensk ufohistoria.


Länk http://magicalspots.se/granby.html   

Sigge såg ett UFO över Aspåsnäset i Jämtland

Två UFO händelser på samma plats!

Vi har besökt Sigge Nilsson 92 i Aspåsnäset, utanför Östersund som berättar att han såg ett UFO tillsammans med sin pappa på nära håll över sin gård 1945. Även grannfrun har sett ett ljusklot landa på åkern i närheten men det var 8 år senare.  

Vi fick tipset om UFO händelsen efter vårt föredrag om magiska platser i Krokom, efter att vi berättat om att vi kartlagt en magisk plats ”Sandlungret” inte långt från Aspåsnäset och en av åhörarna kom fram och sa att Sigge sett ett UFO i Aspåsnäset. Vi kontaktade Sigge och han berättade om händelsen för oss.


Länk http://magicalspots.se/aspasnaset.html

                  Välkommen till secretgalaxy en hemsida om den nya multidimensionella andliga världsbilden

Vi försöker här visa att världen är multidimensionell, genom rapporter från forskning, fakta, indicier och människors upplevda paranormala upplevelser. Forskarna står nu inför problemet att försöka förklara dessa fenomen inom ramen för vår nuvarande vetenskapliga materiella världsbild

Det visar sig då att den materiella världsbilden nog är felaktig inte fenomens existens.


Medvetandet är grunden i universum.


Vi ser nu att den nya forskningen visar att medvetandet är grunden i universum och har skapat materien.

Vi vet att människor och djur är medvetna, men egentligen vet vi inte vad medvetande är, det är ingenting vi normalt grubblar på. Det är bara!

Men när ny forskning och kvantfysiken visar att medvetandet direkt kan påverka materien med tankekraft genom psykokinesi så blir det mer påtagligt.

Det finns människor som har upplevt att ”medvetandet” kan lämna kroppen och sväva upp i taket, andra som har minnen från ett tidigare liv och att de har återföds i en ny kropp. Kan medvetandet efter döden besöka och leva andra världar och dimensioner i universum och sedan komma tillbaka till en ny kropp?


UFO:s och utomjordingar besöker Jorden


Den Amerikanska militären har erkänt att det finns UFO och forskar redan på att försöka kopiera UFO tekniken.

UFO verkar färdas multidimensionellt och kan färdas fortare än ljuset, med en teknik som vida överskrider vår raketteknik. De kontaktar människor telepatiskt och når på så sätt direkt deras medvetande och berättar nya dimensioner och världar.

De material som vi samlat på Secretgalaxy visar på den nya multidimensionella världsbilden även är en andlig världsbild som visar att universum kan vara medvetet om sig själv?

Kan dagens vetenskap utforska dessa nya tankar? Förmodligen inte.


En konflikt uppstår


Det uppstår en konflikt mellan den sekulära materiella världsbilden och den nya världsbilden, genom medvetandets egenskaper.

Materialisterna är säkra på att medvetandet skapat av hjärnan och människan är en intelligent robot och frågor om de paranormala fenomen betraktas med skepsis.

I den nya världsbilden finns medvetandet utanför hjärnan och människan är en andlig varelse inkarnerad i en kropp.


Det är väl bara att byta världsbild.


Vad händer med de etablerade forskarna som satsat hela sin karriär på den materiella världsbilden och på iden om robotmänniskan.

De har det sekulära samhällets förtroende, företagens pengar och den politiska makten i sin hand.

Är det någon i denna position som vill avstå sina pengar och sitt livsverk, även om deras världsbild är felaktig. Ibland har de själva skapat problemen som de för söker lösa, som tex klimatkrisen och miljöförstöring?

Vi befinner oss därför i en brytningstid där en stor konflikt uppstår när ett nytt vetenskapligt paradigm håller på att ta form. Denna nya världsbild följer vi noga på Secretgalaxy.


Välkommen till den nya verkligheten.

 

 
Dean Radin är verkligen så bra på att sammanfatta enorma mängder forskning och data och presentera det på ett sätt som är lätt att smälta. Jag rekommenderar den här videon för alla även om du bara är lite intresserad av psi parapsykologi.

Jag ska prata om medvetandet. Varför medvetandet? Tja, det är konstigt nog ett försummat ämne i både vår vetenskapliga och filosofiska kultur. Det viktigaste i våra liv av en enkel, logisk orsak; det är nämligen nödvändigt att vara medveten för allt som är viktigt i våra liv.

 


Is The Universe A Simulation? -


Lever vi i en simulerad verklighet i en dator hos interdimensionella utomjordingar som har skapat ett spel med hela universum som spel plan?

 

The Simulation Hypothesis Explained

Join the community Discord!: https://discord.gg/XjSEXMS

Follow me on Instagram!: https://www.instagram.com/mcewen/
Is Consciousness More than the Brain? | Interview with Dr. Gary Schwartz


Albert Einstein var skeptisk vissa förutsägelser i kvantmekaniken


Ett exempel är att tanken speciell har en korrelation, som kallas "engtanglement", där en partikel här kan påverka en annan partikel långt borta tidlöst.

En "spöklik påverkan på avstånd".

Det är inte lätt att förklara vad sammanflätning "engtanglement" är för något, men det förklaras här i denna video.
Kan man med tankens kraft påverka ljusets våg- eller partikelegenskaper?


Dean Radin, PhD, is Senior Scientist at the INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES (IONS) har genomfört dubbeltspaltexperimentet som är ett experiment inom kvantfysik som visar på våg-partikel-dualitet.


Experimentet går ut på att en försöksperson försöker påverka laserstrålen med tanken, det verkar som det är möjligt enligt Dean Radin.


Experimentuppställningen består av en laser, en skärm med två (eller fler) smala spalter sida vid sida, samt en detektor eller kamera. När ljuset kan passera genom båda spalterna uppstår ett tydligt interferensmönster.


Detta videoklipp är taget från youtube där framgår att resultaten är lyckade.Vi väntar på forskningsrapporten som lär komma i bokform till sommaren.


Del två av videon http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wJwsSbiVE2g

Rupert Sheldrake om sin bok the Science Delusion.


Vetenskapen idag är har en rad dogmer som är till stor del är felaktiga.  

Rupert Sheldrake tar fram tio dogmer ur källaren från dagens världsbild och gör vetenskapen, mänskligheten och världen en stor tjänst.


Den mest uppenbara och all-rådande dogmer är att universum som helhet - inklusive liv - är mekanisk. Enligt Richard Dawkins, människan är "robotar", som drivs av sina "själviska" DNA.

Medvetande, säger Boston filosofen Dan Dennett, är en illusion -


Var är beviset för att livet och hela universum kan betraktas som ett mekanisk urverk? Vad finns det för bevisen för detta?


En bok som alla som sysslar med forskning borde läsa om inte för att förstå att forskningsresultaten styrs av dogmer. Om den enskilde forskaren gör en upptäckt som inte stämmer med dogmen, är det bäst att lägga den i skrivbordslådan och glömma bort den annars kan han få det svårt.Biocentrism


Hur Kvantfysiken bevisar att medvetandet flyttar till en annat universum efter döden


En bok med titeln " Biocentrism: Hur liv och medvetande är nycklarna till att förstå vilken typ av universum vi lever i". Den innehåller en uppfattning om att livet inte slutar när kroppen dör. Författaren och forskaren Robert Lanza har inga tvivel om att detta är möjligt.
En video från en paneldedatt om icke lokalt medvetande Dec 10, 2014:


Dean Radin (Senior Scientist vid ions), Neil Theise (professor i patologi och medicin), Julia Mossbridge (Kognitiv Hjärnforskare), John Hagelin (Quantum fysiker), Menas Kafatos (Quantum fysiker) och Rudolph Tanzi (Professor Neurologiska, Harvard University), modererad av Cassandra Vieten (president av ions)


Denna tvärvetenskapliga panel presenterar några av det allra senaste av tänkandet och visar på bevis för varför medvetandet inte enbart är hjärnprocesser.

Är det möjligt att vi kan komma åt information på distans och in i framtiden?

Vad är relationen mellan medvetslöshet och icke lokalt medvetande?

Är vårt sinne i vår huvud?

Vad har mind-materia interaktioner?

Hur kan vi lära oss att "använda vår hjärna" i stället för att "vår hjärna använder oss?


http://opensciences.org/videos/consciousness-studies/exploring-non-local-consciousness

 Ett spännande föredrag om medvetandet och svarta hål med Dr. John Hagelin, CERN-forskare och Harvard-fysiker, diskuterar kvanteeffekten i hjärnans neuroner. Förhållandet mellan maskhål, medvetande, kvantsammanflätning och svartahål utforskas.

Han är också ansvarig för utvecklingen av Grand Unified Field Theory baserad på Superstring-teorin

    

Fysikern Garrett Lisi har föreslagit en ny "teori om allt" -. En stor enhetlig teori som förklarar alla elementarpartiklar.


Häng med när han presenterar en kontroversiell ny modell av universum som - kanske - svarar på alla de stora frågorna om universum. Om inte annat är den en vacker 8-dimensionell modell av elementarpartiklar som någonsin sett.   


https://www.ted.com/talks/garrett_lisi_on_his_theory_of_everything#t-835883                   


Tidigare senator Harry Reid vill att militärens UFO-studier ska offentliggöras.


Harry Reid fortsätter att arbeta för förnyade studier av UFO-mysteriet.

Redan 2007 sponsrade Reid och några få senatkollegor ett hemligt Pentagon-program som undersökte UFO och relaterade fenomen. I denna video intervjuas han om varför han vill att militären skall undersöka UFO. En av anledningaran är ett eventuellt hot från utomjordingar då deras teknik verkar vara överlägsen våra flygplan.

https://www.mysterywire.com/


Denna video från To The Stars Academy of Arts & Science har ändrat hela UFO debatten, den är äkta!

 

Fram tills nu har det varit konspirationsteorier att militären hemlighållit information om UFO från allmänheten, Konspirationsteorierna visade sig vara riktiga genom att dessa videos släpps.

Amerikanska militären erkänner nu oidentifierade luftfenomen (UAP) och denna video har genomgått den officiella granskningsprocessen för USA: s regering och har godkänts för offentliggörande. Det amerikanska försvarsdepartementet använder denna process för att noggrant se till att information och material behåller sin integritet utan att avslöja källor och metoder. Det är av en historisk betydelse då man aldrig förut erkänt att de filmat UFO.


 https://dpo.tothestarsacademy.com/Vakuumenergin och UFO:s framdrift.


En video från en frienergikonferens i Stockholm 1994 med Hal Puthoff


UFO forskargruppen TTSA som Tom DeLonge startade skall nu utveckla UFO-tekniken för den Amerikanska armen. TTSA har nu hösten 2019 tecknat ett samarbetsavtal för forskning och utveckling med den amerikanska arméns.

Det betyder att armén kommer att ge TTSA de "laboratorier, expertis, stöd och resurser" som den behöver för att främja sin forskning. TTSA att tillhandahålla "teknologilösningar för rymdteknik, kvantfysik, energi för framdrivning och aktiv kamouflage.

TTSA säger sig ha material från störtade UFOn, så nu vill den amerikanska militären att TTSA utvecklar UFO-tekniken.


Dr. Harold Puthoff är medlem i styrelsen TTSA är ingen nybörjare inom vacuumenergin, fri-energi, UFO-området och har patent inom vacuumenergi.

Han började redan 1985 att forska inom området. vacuumenergin som han tror ligger bakom UFO:s framdrivning och dess egenskaper.

1994 trodde Dr Harold Puthoff, när han var i Stockholm, att det var möjligt inom en snar framtid skulle finnas frienergi motorer och oljeberoendet skulle upphöra.

Han berättar på presskonferensen om sin forskning och planerna inför framtiden och nya energikällor. Men det hände ingenting då inom frienergi.

Men nu verkar TTSA ta upp forskningen igen, om denna teknik utveckla och nu med delar från störtade UFO:n, som de säger sig ha i sin ägo?


Om videon

Videon är 30 min lång och beskriver vacuumenergin och experiment som 1994 han redan har gjort.

Harold Puthoff var i Stockholm på fri-energi-konferansen 1994 och höll en presskonfererans om sina resultat.

Han säger sig redan då lyckats med att få ut energi ur vacuumenenergin.


Om vacuumenergin

En del kosmologer anser att det före Big Bang bara fanns ett oändligt vakuum, där så kallade virtuella partiklar hela tiden uppstod och försvann. På något sätt upprätthölls emellertid en tillfällig balans. Och sedan exploderade intet och födde universum. Det har visat sig att Heisenbergs osäkerhetsprincip även gäller för tid och energi och att det därför måste existera någon form av energi i den tomma rymden. Då energi och massa är två sidor av samma sak och kan omvandlas till varandra, betyder det att det även i ett totalt vakuum hela tiden uppstår massa i form av virtuella partiklar, som bara lever under mycket kort tid. Att vakuumet står och ”kokar” på det sättet kallas kvantfluktuation. Han forskade då i metoder för att tappa energi ur detta vakuum, bland annat via bubblor som bildats med ultraljud. Om detta fantastiska projekt lyckas, kommer det för alltid att förändra vår framtid.